linear getaran makan benda-benda seperti air terjun