menggunakan batu mesin breaker di kerajaan bersatu