mereka yang perlu untuk membuka peralatan pertanian kerikil