choa sedan shah sebagai daerah pertambangan batu bara