faktor penentu pemilihan alat berat dalam pertambangan